DEN HELDER - De gemeenteraad stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor een steunfonds om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Met de hiernaast geplaatste brief van 6 april jl. verzochten alle raadsfracties het college van burgemeester en wethouders op korte termijn met maatregelen te komen.


Met dit steunfonds stelt de gemeenteraad het college in de gelegenheid om te voorkomen dat belangrijke voorzieningen gestopt worden door acute geldproblemen als gevolg van de crisis. Zodat zorg- en cultuurinstellingen overeind blijven en sportclubs, wijkcentra, scholen, ouderenorganisaties, kinderopvanginstellingen hun maatschappelijke rol blijven vervullen. Dat ook evenementen weer kunnen plaatsvinden wanneer dat weer mogelijk is.

Belangrijk is dat het fonds het laatste vangnet is voor schrijnende zaken. Dus als geen andere voorzieningen of mogelijkheden beschikbaar zijn. Ook moet de inzet relevant zijn voor een groot deel van de inwoners van Den Helder.

De gemeenteraad stemde op 11 mei 2020 unaniem in met het voorstel om een steunfonds in te stellen voor instellingen en organisaties die door de coronacrisis zijn getroffen.