DEN HELDER - Sinds vorige week zijn we in Den Helder een Tiny Forest rijker. Leerlingen van basisscholen De Dijk, Schoter Duijn en De Vlieberg plantten dit minibosje aan. Zo heeft De Schooten er een mooi stukje buurtnatuur én buitenleslokaal bij. Het minibosje is te vinden op het grasveld tussen het Heiligharn en de Baljuwstraat. Het eerste minibosje kwam vorig jaar tot leven. Dat is te vinden aan de Fresiastraat bij het Linie College.


Een Tiny Forest is een inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos is een prettige plek voor dieren en mensen en zorgt bovendien voor verkoeling, meer planten en dieren en waterberging bij zware regenval. Ook is het een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Tegelijk bieden ze een groene natuurplek voor buurtbewoners en kinderen.

Elke wijk een eigen bosje
In totaal komen er vier Tiny Forests. Komend najaar volgt het minibosje in Nieuw Den Helder en volgend jaar komt er een in Julianadorp. Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) is een belangrijke partner bij het realiseren van de bosjes. Voorwaarde is dan ook de samenwerking met scholen. Jonge kinderen helpen bij de aanplant en het onderhoud. Zo leren ze op een praktische manier over de natuur.

Subsidie
De aanplant van een Tiny Forest kost ongeveer € 18.000. De helft daarvan wordt gesubsidieerd door het IVN Natuureducatie. De gemeente Den Helder en Woningstichting betalen de andere helft gezamenlijk. Ook de Helderse Vallei is bij deze projecten betrokken. Voor elk minibosje komt een beheerplan voor de komende tien jaar. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken.