DEN HELDER - Ook dit jaar gaat de iepziekte Den Helder niet voorbij. Afgelopen weken is bij veel bomen de ziekte geconstateerd. Er is opdracht gegeven tot het verwijderen van tachtig laanbomen en zeshonderd kleinere iepen uit verschillende bossingels.

De zieke bomen staan verspreid over de hele stad, maar vooral Binnen de Linie (centrum) slaat de iepziekte toe. Veel van deze bomen zijn beeldbepalend in de straat maar helaas niet meer te redden. Ook in De Schooten en Julianadorp is iepziekte geconstateerd. En we verwachten dat er nog meer zieke iepen bij komen. Ook die zullen het veld moeten ruimen.

Besmetting met iepziekte
De iep is te herkennen aan de zaden en de vorm van het blad (scheve bladvoet). Het zijn bomen met een brede kroon, die veel licht doorlaat. Iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die op twee manieren kan worden overgebracht. Ten eerste door wortelcontact tussen zieke en gezonde bomen. Zieke bomen besmetten via hun wortels de gezonde bomen die naast hen staan. Ten tweede door de iepenspintkever. Dit diertje legt haar eieren in zieke en verzwakte iepen. In de zomer komen de eitjes uit en vliegen de jonge kevers naar gezonde bomen om hiervan te eten. Als ze van de zieke boom schimmelsporen met zich meedragen, besmetten ze zo de gezonde boom.

Herkenning zieke iep
In een aangetaste boom zijn de houtvaten dicht door schimmel. Dit kun je in een doorgesneden tak zien aan de bruine ring of stippen. Transport van voedingsstoffen naar de bladeren is dan niet meer mogelijk. De open houtvaten heeft hij namelijk nodig om water vanuit de wortels naar de bladeren te transporteren. Omdat transport van voedingsstoffen niet meer kan, verwelken de frisgroene bladeren en verkleuren snel naar geel en dan bruin. Daarna vallen ze af, behalve de jonge blaadjes aan de uiteinden van de twijgen. Na besmetting door de kever begint de verkleuring in één of meer takken. Door wortelcontact met een zieke buurboom verkleurt de hele kroon, meestal van onderaf beginnend.

Maatregelen
Snel en doortastend handelen is de belangrijkste voorwaarde voor succes. Zodra een boom symptomen van iepziekte vertoont, gaat een gespecialiseerd bedrijf de boom controleren. Een kenmerkende bruine verkleuring onder de schil en een doffe kleur van het ontblote hout wijzen op iepziekte. Is de boom inderdaad ziek, dan mag het bedrijf de boom direct verwijderen en versnipperen.

In apart kader
Ongeschild iepenhout? Zieke iep in uw tuin of buurt? Melden s.v.p.!
Langs straten, in windsingels, in bosplantsoen en in tuinen: het Helderse bomenbestand bestaat voor een groot deel uit iepen. Voor het behoud van ons bomenbestand is het heel belangrijk dat de iepziekte een halt wordt toegeroepen. Daarom:
- bewaar nooit iepenhout waar de bast nog omheen zit;
- heeft u nog iepenhout met bast, meld dit aan ons;
- u weet niet of uw haardhout iepenhout bevat? Bel ons;
- u vermoedt dat de iep in uw tuin ziek is? Bel ons.

Het melden van een zieke iep kan via de app Makkelijk Melden of door te bellen met het algemene nummer 140223. U kunt ook een melding doen via de website (www.denhelder.nl/melden). Elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur kunt u terecht bij het Klantencontactcentrum, telefoon 14 0223.

Na de melding wordt de, ongeschilde, iepen(haard)hout gratis opgehaald en afgevoerd. Ook voor het onderzoeken en eventueel kappen van iepen worden géén kosten in rekening gebracht. Meer informatie over de iepziekte kunt u vinden op www.bomenstichting.nl