DEN HELDER - Den Helder heeft in enkele rechtmatigheidsonderzoeken naar ontvangen bijstandsuitkeringen ruim €58.000,- aan terugvorderingen gedaan.

Toezichthouders deden onder meer onderzoek naar een man uit Den Helder wie tussen 2018 en 2021 een bijstandsuitkering ontving. Deze man bleek naast het ontvangen van een bijstandsuitkering inkomsten te ontvangen uit gokken. Hiernaast bleek deze persoon naast zijn uitkering inkomen uit werk te ontvangen waarbij deze inkomsten werden gestort op de rekening van een ander persoon. De inkomsten werden door de man niet opgegeven bij de gemeente en er is dan ook een terugvordering gedaan van ruim €38.000,-. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden om ook de faciliterende persoon aan te pakken.

In een ander rechtmatigheidsonderzoek kwam naar voren dat een stel inkomsten uit loondienst had ontvangen en dit eveneens niet had opgegeven bij de gemeente. De man had daarnaast een eigen bedrijfje gestart waar ook geen melding van was gemaakt. Over de periode tussen 2019 en 2021 is dan ook een terugvordering gedaan van ruim €20.000,-.

Uitkeringsgerechtigden hebben volgens de participatiewet een inlichtingenplicht. Dit houdt in dat de ontvanger vanuit zichzelf en desgevraagd door de gemeente alles moet melden wat van belang kan zijn voor het recht op een bijstandsuitkering.

Pieter Kos, wethouder participatie: “Het is belangrijk dat bijstandsuitkeringen worden verstrekt aan de mensen die het echt nodig hebben. Het is immers belastinggeld en het is daarom goed dat de gemeente Den Helder alert is op fraudesituaties en hierop doorpakt''.