DEN HELDER - De uitkijktoren bij de Helderse vallei krijgt een grondige opknapbeurt en wordt geschilderd door schildersbedrijf HSB-schilders. De werkzaamheden vinden echter pas in september plaats. En niet, zoals eerder aangekondigd, vanaf 3 juni 2021.


Het uitstel heeft ermee te maken met het feit dat de resultaten van het ecologisch onderzoek nog niet binnen is. Daardoor kan de noodzakelijke vergunning nog niet verleend worden die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Voordeel is dat de uitkijktoren de gehele zomer beklommen kan worden.