DEN HELDER - Het aantal aanvragen voor de gemeentelijke Starterslening is fors gestegen en daardoor komt de bodem van het fonds voor de lening in zicht. Om starters te kunnen blijven helpen bij de aankoop van een eerste woning, vult de gemeente Den Helder het fonds daarom aan met 2 miljoen euro. In januari stelde de gemeenteraad al 1 miljoen euro extra beschikbaar.


Toename aanvragen
Er wordt veel gebruik gemaakt van de lening. In de afgelopen maanden is het aantal aanvragen bovendien sterk gestegen. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 20 leningen verstrekt, daarnaast zijn momenteel nog 27 aanvragen in behandeling. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2022, toen in totaal 32 leningen werden verstrekt.

Wethouder Petra Bais is blij met het succes van de Starterslening. “Want we vinden het belangrijk dat ook starters aan een fijn huis kunnen komen. Als gemeente geven we ze daarbij graag een steuntje in de rug.”

Voldoende budget tot midden 2024
Door de toegenomen belangstelling voor de Starterslening is het fonds, dat in januari al werd aangevuld met 1 miljoen euro, inmiddels weer bijna leeg. Om te voorkomen dat het budget opnieuw snel op is, heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van B & W nu 2 miljoen euro bij te storten. Bij een gelijkblijvend aantal aanvragen verwacht de gemeente hiermee tot de zomer van 2024 starters te kunnen helpen.

Voorwaarden Starterslening
De gemeente Den Helder biedt de Starterslening sinds 2019 aan. De Starterslening is een aanvullende lening op de hypotheek die een bank verstrekt. De lening overbrugt het verschil tussen koopsom van de woning en de maximale hypotheek die een starter bij de bank kan lenen. De Starterslening kent een aantal gunstige voorwaarden. In de eerste drie jaar hoeft geen rente of aflossing betaald te worden. Als na drie jaar het inkomen is gestegen, begint de starter met aflossen. De lening is niet alleen beschikbaar voor starters uit de gemeente Den Helder, maar ook voor starters van buiten. Hoewel het merendeel van de aanvragers uit de gemeente Den Helder komt, kiezen sommige starters uit andere gemeentes mede dankzij deze mogelijkheid voor een woning in Den Helder.