DEN HELDER - De laatste jaren heeft de iepziekte flink toegeslagen in onze gemeente. Ook dit jaar werden veel iepen ziek. Op bomen waar men de iepziekte heeft vastgesteld, is een groene of paarse stip gezet. Omdat de ziekte zeer besmettelijk is en de gemeente verdere verspreiding wil voorkomen, kapt men deze iepen."Op dit moment zijn we in Julianadorp zieke iepen aan het verwijderen. Eerder hebben we al iepen gekapt in Stad binnen de Linie, Nieuw Den Helder, Huisduinen en De Schooten. We verwachten dat er nog meer zieke iepen bij komen. Bewoners van straten waar we binnenkort iepen verwijderen, ontvangen hierover een brief", aldus de gemeente.

Hoe herkent u een zieke iep?

Bij een boom die is besmet met de iepziekte worden de blaadjes eerst geel en dan bruin. En dan niet gelijkmatig, zoals in de herfst. Maar óf eerst aan takken onderin de boom en pas later bovenin óf juist andersom.

Verspreiding iepziekte

De iepziekte kan zich op twee manier verspreiden: door wortelcontact tussen de bomen en door de iepenspintkevers die zieke bomen als broedplaats gebruiken. De jonge kevers vliegen naar gezonde bomen om hiervan te eten en zo wordt de ziekte steeds weer verspreid.

Kevervallen

Omdat de kevers van boom naar boom vliegen, is het belangrijk te weten waar de kever zit. Daarom zijn we dit jaar gestart met een proef met kevervallen. Deze zijn verspreid door de hele gemeente opgehangen. Na een aantal maanden is gekeken hoeveel kevers er in de val zaten. Helaas bleken alle vallen veel kevers te bevatten. De kever is dus door de hele gemeente actief, en daarom zal het ook nog even duren voordat we alle zieke bomen weggehaald hebben.

Regionale samenwerking

Omdat de iepziekte zich niet aan gemeentegrenzen houdt, zoeken we de samenwerking op met onze buurtgemeenten Texel, Schagen en Hollands Kroon. Zo proberen we onze krachten te bundelen en gezamenlijk de ziekte te bestrijden. Dit doen we door kennis uit te wisselen en waar mogelijk bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen te doen.

Aanplanten nieuwe bomen

Naast dat er veel iepen verdwijnen, planten we ook weer nieuwe bomen aan. Afgelopen jaar zijn er 180 bomen geplant en voor volgend jaar staan er weer 140 op de planning. Daarnaast proberen we de gaten die in een rij iepen ontstaan, doordat er een paar zieke zijn gekapt, zo snel mogelijk op te vullen met nieuwe beplanting. We zijn bezig met het inlopen van de achterstand in herplant. We gaan de komende jaren dus ook nog door met het planten van nieuwe bomen.