DEN HELDER - Vanaf 25 september 2021 geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs (ctb) zoals in de horeca en bij sport- en culturele organisaties. De controle daarop kan voor bedrijven en organisaties extra kosten met zich meebrengen. Organisaties in Den Helder die hiermee te maken hebben kunnen voor een financiële vergoeding in aanmerking komen als zij aan de voorwaarden voldoen. Het gaat dan om een vergoeding van maximaal €3.000,-.

De gemeente Den Helder heeft €102.720 beschikbaar. Het geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld extra beveiligers of controleurs die organisaties helpen bij de controle van het coronatoegangsbewijs. De financiële bijdrage moet helpen om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en makkelijker te maken. Alleen de kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met vooralsnog 31 december 2021 en die niet deel zijn van de reguliere exploitatiekosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Burgemeester Jan de Boer: ‘Met deze financiële ondersteuning kunnen we ondernemers, verenigingen en organisaties helpen bij de controle van de coronatoegangsbewijzen. Om zo coronabesmettingen te voorkomen, dan wel te verminderen. En het is niet alleen een tegemoetkoming in de kosten, maar ook een blijk van waardering voor de bedrijven, verenigingen en vrijwilligers die deze extra taak uitvoeren.’

Vergoeding aanvragen

Organisaties en bedrijven kunnen de vergoeding aanvragen door een e-mail te sturen naar ctbgelden@denhelder.nl. Meer informatie over het aanvragen en alle voorwaarden voor de vergoeding zijn te vinden op www.denhelder.nl/ctbgelden.

Meer informatie

Voor meer informatie kan men terecht bij Corlien Moleman-Boersen op telefoonnummer 06-11755775 en/of Julian Bor op telefoonnummer 06-50086147, e-mail ctbgelden@denhelder.nl. Of kijk op www.denhelder.nl/ctbgelden.