DEN HELDER - Het college heeft vanochtend afgesproken om de vergunning aan dnoDoen voor huisvesten van zeven jongeren in een pand aan de Zuidstraat 83 te heroverwegen. dnoDoen is hierover inmiddels bij gesproken in een goed overleg.

De heroverweging gebeurt omdat eerder het college de gemeenteraad gehoord heeft over het ontzien van de Visbuurt als het gaat om maatschappelijke projecten in de buurt met een impact op de wijk die mogelijk als onrustig wordt ervaren.

Het project om de jongeren te huisvesten blijft zeker rekenen op steun van het college, maar dan op een wellicht andere locatie. Daarvoor gaat het college zich inspannen. Ook dnoDoen blijft zich inzetten voor de huisvesting van jongeren.

Wat de gevolgen zijn van de mogelijke intrekking van de vergunning wordt nader onderzocht.