DEN HELDER - Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van Den Helder zijn van harte uitgenodigd voor de verkiezingsavond in de Stadshal van Theater De Kampanje, waar iedereen de tussentijdse voorlopige uitslagen en de voorlopige totaaluitslag kan volgen.

In Den Helder doen vijftien politieke partijen mee, waarvan zeven landelijke en acht lokale partijen. In totaal zijn er 31 raadszetels te verdelen. Deze zetels worden op basis van het totaal aantal uitgebrachte stemmen verdeeld over de politieke partijen. Zodra de stemlokalen sluiten, begint de telling. Per stemlokaal worden alle stembiljetten gecontroleerd op geldigheid en geteld op partijniveau.

Inwoners van Den Helder zijn vanaf 21.30 uur van harte welkom om met elkaar - en een hapje en een drankje - de verkiezingen en de eerste uitslagen te volgen. De eerste voorlopige totaaluitslag wordt naar verwachting rond 24.00 uur bekend. Ondertussen kunnen de landelijke verkiezingsuitslagen op televisieschermen worden gevolgd.