DEN HELDER - In de hal van het oude stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg hangt een ereplaquette met daarop 20 namen van Helderse burgers. Zij pleegden ondergronds verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat gebouw is verkocht en moet in maart 2022 leeg opgeleverd worden. De plaquette krijgt een nieuwe plek. Die is nog niet bekend, daarom slaat de gemeente deze eerst tijdelijk op.

De meeste burgers die via de plaquette herinnerd worden voor hun verzetsdaden tegen de Duitse bezetting, werden in de oorlogsjaren gefusilleerd of kwamen om in concentratiekampen. Dit eerbetoon aan hun heldendaden, had vóór de Drs. F. Bijlweg een plek in het stadhuis aan de Kerkgracht.

School denkt mee over locatie Als mogelijk nieuwe locaties lijken het toekomstige stadhuis op Willemsoord of de Algemene Begraafplaats goede opties. ‘Ik vind het herdenken van deze geschiedenis belangrijk, zeker door de jongere generatie’, zegt burgemeester Jan de Boer. ‘Daarom ben ik heel benieuwd wat de leerlingen van basisschool De Vloedlijn als een goede locatie zien.’ De school heeft dit herdenkingsmonument geadopteerd; groep 8 brengt jaarlijks een bezoek aan het gedenkteken. Ook het plaatselijke comité 4 en 5 mei en de Helderse Historische Vereniging zijn gevraagd mee te denken over de nieuwe locatie.