DEN HELDER - In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Naast alle bestaande herdenkingen en vieringen organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei een aantal extra, grote evenementen. Ook in Den Helder willen we extra aandacht voor deze bijzondere viering en aansluiten bij een aantal landelijke ideeën en evenementen. Eind augustus is de kick-off.

Ook mee-organiseren?
Het thema van het bijbehorende Nationale Programma is Vrijheid verbindt. Daarbij hoort een divers programma rondom het thema vrijheid, waarin verleden, heden en toekomst een plek krijgen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid door te geven en daarin nieuwe tradities te vinden. Daarom zoeken we de samenwerking met de organisaties, verenigingen en scholen in onze gemeente die zich hieraan verbonden voelen. Eind augustus houden we een bijeenkomst waarop gezamenlijk een inventarisatie plaatsvindt van hoe we in Den Helder aandacht willen besteden aan 75 jaar vrijheid. Organisaties betrokken bij historie, herdenkingen en vieringen hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Mogelijk willen ook andere organisaties zich aansluiten. Zij worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Ook inwoners die zich als privé persoon willen inzetten voor de viering van 75 Jaar Vrijheid zijn van harte welkom. Aanmelden kan via h.van.der.werff@denhelder.nl.
U kunt hier ook terecht voor meer informatie.


Landelijke evenementen
De website www.4en5mei.nl heeft een speciale pagina gewijd aan 75 Jaar Vrijheid. Daar valt onder andere te lezen welke landelijke evenementen dit jaar en volgend jaar worden georganiseerd. Zo komt men 31 augustus in Terneuzen en op het water van de Westerschelde bijeen om de bevrijding van Zuid-Nederland te vieren. Januari 2020 staan we in heel Nederland stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. Daan Roosegaarde ontwerpt hiervoor een landelijk lichtmonument dat ook in gemeenten te zien zal zijn. Ook rijdt er in mei, de maand van de Vrijheid, een Vrijheids-express door het land om verhalen te brengen en op te halen. Natuurlijk is er ook landelijke aandacht voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en daarmee in het gehele koninkrijk op 15 augustus 1945. Nog veel meer informatie vindt u op de website www.4en5mei.nl