DEN HELDER - De voorverkiezingen voor de kinderburgemeester zijn inmiddels achter de rug. Dat heeft 15 kandidaten opgeleverd. Met veel dank aan de leerkrachten van groep 7 en de kinderen die hieraan mee hebben gedaan. Eerder hebben we u laten weten dat op 3 november de finale verkiezing van de kinderburgemeester plaats vindt. Dat kan helaas niet doorgaan zoals we hadden bedacht, met een feestelijke bijeenkomst van alle kandidaten met een begeleider. Dit in verband met de huidige coronamaatregelen. Daarom hebben we een ander plan, plan B, bedacht.

Plan B
Op 19 en 20 oktober, worden de kandidaten getraind in het geven van een pitch. Dat verzorgt de gemeente. Van elk kind wordt dan een korte film gemaakt. Alle filmpjes bij elkaar geven een goed overzicht van de kandidaten, wie zij zijn en wat ze willen als kinderburgemeester. Deze film wordt in groep 7 van de deelnemende scholen getoond. Met stembiljetten kunnen de kinderen uit groep 7 hun stem uitbrengen op de kinderburgemeester van hun keuze. De spelregel daarbij is dat niet de ‘eigen’ kandidaat mag worden gekozen. Zo hebben er veel meer kinderen een stem in het kiezen van de kinderburgemeester.

We verwachten op uiterlijk 28 oktober de keuzes van de klassen te ontvangen. De kandidaat met de meeste stemmen wordt de kinderburgemeester.

Huldiging door burgemeester
Op 3 november wordt de eerste kinderburgemeester gehuldigd door burgemeester Nobel. Hoe dat gebeurt is nog even de vraag. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen wordt er geen bijeenkomst georganiseerd.

De kinderen die kandidaat zijn en niet verkozen worden als kinderburgemeester, blijven wel een rol spelen. De kinderburgemeester zal met de groep van kinderambassadeurs een aantal keren per schooljaar samen komen om ideeën te bespreken en verder uit te werken. De kinderburgemeester helpt burgemeester Jeroen Nobel en een aantal wethouders tijdens ceremoniële gebeurtenissen.