DEN HELDER - Op het pleintje bij de Maranathakerk in de Vijzelstraat in de Helderse Visbuurt runnen bewoners vanaf donderdag 9 augustus hun eigen, openbare terras. Vrijwilligers van buurthuis De Viskom schenken voorlopig iedere donderdag en vrijdag een bakkie koffie, thee of frisdrank aan buurtbewoners die in zijn voor een praatje. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor buurthuis De Viskom.

Het ‘terras Maranathaplein’ is het eerste concrete project dat is voortgekomen uit de gebiedsgerichte aanpak in de Visbuurt: een pilotproject met als doel de betrokkenheid van gemeente, bewoners, ondernemers en organisaties in de buurt beter op elkaar te laten aansluiten. Samen bepalen zij wat er in de buurt nodig is en samen bedenken ze concrete acties op het gebied van veiligheid en openbare ruimte, zorg en welzijn.

Wethouder Tjitske Biersteker (wijkwethouder en wethouder gebiedsgerichte aanpak) verricht donderdag 9 augustus om 19.00 uur de officiële opening van het terras. Namens de gemeente biedt zij de gasten op het terras een gebakje aan.