DEN HELDER - Onder toeziend oog van kinderen uit de buurt en andere omwonenden heeft wethouder Petra Bais donderdag 6 juli het vernieuwde Van der Vaartplantsoen geopend.


Het plantsoen in De Schooten is flink opgeknapt. De jongerenontmoetingsplek, het basketbalveldje en het terras rond cafetaria De Gastronoom zijn vernieuwd. Daarnaast is de plek verfraaid met planten en struiken en zijn de parkeerplaatsen vergroend.

De wethouder is zeer te spreken over het eindresultaat: “Het is een aantrekkelijke plek geworden die uitnodigt om er te sporten, te spelen en elkaar te ontmoeten. Het is voor jong en oud een aanwinst voor de buurt.” Om de opening te vieren kreeg iedereen een heerlijk ijsje."