DEN HELDER - Met een showroom vol energiebesparende producten komt een adviseur van het Duurzaam Bouwloket woensdag 16 november 2022 naar Den Helder. Tussen 11.00 en 17.00 uur geeft hij uitleg over het energiezuinig maken van woningen, de beschikbare subsidies en de inkoopactie. Wethouder Duurzaamheid Chris de Koning is van 11.00-13.00 uur ook aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan.

De Koning hoopt dat veel mensen met hun vragen naar de showroom komen. De meeste mensen willen hun huis wel verduurzamen, maar soms ze zien er tegenop omdat ze het ingewikkeld vinden. Het duidelijke advies van het Duurzaam Bouwloket kan ze over de drempel helpen om toch aan de slag te gaan. Met de energie die ze daardoor besparen dragen ze bij aan een beter klimaat en gaat hun energierekening ook nog eens omlaag.

Showroom staat bij De Boerderij

De mobiele showroom staat op 16 november bij de ingang van MFC De Boerderij in de wijk De Schooten, Gravin Magdalena van Waardenburglaan 20. Te zien zijn producten zoalals radiatorfolie, warmtepompen, isolatiematerialen infraroodpanelen en ventilatie-boxen. De adviseur van het Duurzaam Bouwloket weet welke maatregelen er allemaal zijn en wat ze opleveren.

Inkoopactie isolatie en hybride warmtepompen

Inwoners kunnen bij de adviseur van het Duurzaam Bouwloket ook terecht met vragen over de inkoopactie voor isolatiemaatregelen en hybride warmtepompen. De gemeente organiseert die samen met de organisatie Winst uit je woning. Inwoners profiteren daarbij van gunstige prijzen. De inkoopactie loopt tot en met 31 december 2022. Meer informatie is te vinden op de website www.winstuitjewoning.nl/denhelder. Daarnaast is er op maandag 14 november een gratis webinar over warmtepompen. Aanmelden kan via www.duurzaambouwloket.nl/verduurzamen-denhelder.

Advies, subsidie en andere regelingen

Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Den Helder. Bewoners kunnen hier terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van hun woning. Het Bouwloket heeft ook informatie in huis over de mogelijkheid van subsidie en financiering. Bijvoorbeeld over de gemeentelijke Woonlening (www.denhelder.nl/woonlening) en isolatiesubsidie (www.denhelder.nl/energiesubsidie). Een overzicht van alle mogelijke regelingen kunnen bewoners ook krijgen als ze een subsidiecheck doen op de website www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

Meer informatie

Wie niet naar de mobiele showroom kan komen maar wel vragen heeft, kan ze ook telefonisch of per mail stellen. Het Duurzaam Bouwloket is bereikbaar via 0223-208 000 en het contactformulier op de website: www.duurzaambouwloket.nl/contact. Meer informatie is te vinden op: www.denhelder.nl/energieadvies.

De inzet van de mobiele showroom is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland.