DEN HELDER - Op donderdag 1 februari 2024 heeft onderwijswethouder Pieter Kos, samen met kinderen van de school, het nieuwe schoolplein geopend. Bij het Kindcentrum Schoter Duijn in Den Helder is volop aandacht voor natuuronderwijs. Een onderdeel daarvan is de realisatie van het nieuwe, groene schoolplein. Daar kunnen leerlingen spelen én leren van en in de natuur.


Wethouder Kos is onder de indruk van het nieuwe schoolplein: ‘Het schoolplein ziet er echt fantastisch uit. Zo’n schoolplein had ik vroeger ook wel willen hebben! Mooi om te zien dat ook de kinderen van de school hun steentje hebben bijgedragen aan zowel het ontwerp én de uitvoering.’

De wethouder benadrukte het belang van een project zoals deze in het bevorderen van een gezonde levensstijl en het stimuleren van fysieke activiteit bij kinderen. ‘Dit schoolplein is meer dan alleen een speelplek; het is een investering in de gezondheid en het welzijn van onze jeugd. Ik hoop van harte dat het een plek wordt voor vele jaren speel- en leerplezier’.

Het nieuwe schoolplein heeft een mooi buitenlokaal, veel zand en water, bomen waar insecten en vogels op af komen, een voetbalveld, grote nestschommel, klimpark en een heus waddengebied compleet met gezonken schip. De feestelijke opening eindigde met een confettikanon gevuld met bloemzaadjes. Het nieuwe schoolplein is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Den Helder.

Kijk op https://www.schoterduijn.nl/tp-33362-2/schotertuijn voor het ontwerp.