DEN HELDER - Wethouder Wouters heeft vandaag de tijdelijke locatie van Wildopvang de Paddestoel feestelijk geopend. Op dezelfde plek, Handelskade 10b, heeft ook de dierenambulance een tijdelijke ruimte gevonden. Geïnteresseerden kregen direct de kans om een kijkje te nemen.

In de zomer van 2022 zorgde een afgebroken tak voor de sluiting van De Paddestoel aan de Jan Verfailleweg. Na deze tegenslag hebben medewerkers en vrijwilligers van de wildopvang en medewerkers van de gemeente samen de inrichting van de loods aan de Handelskade verzorgd. Wethouder Wouters en het bestuur van De Paddestoel zijn blij met de samenwerking en het resultaat. ,,Er zijn voldoende goede ruimtes om dieren op te vangen. Daarnaast zijn de omstandigheden verbeterd.”

Versterkte samenwerking

De dierenambulance heeft de afgelopen maanden veel dieren in nood naar Midwoud moeten vervoeren. Dat vermindert nu. De dierenambulance blijft gevestigd in de ‘Dierenkooy’, maar krijgt nu ook een ruimte aan de Handelskade. ,,De ritten naar Midwoud hebben van onze vrijwilligers de nodige inzet gevergd. We zijn verheugd dat de wildopvang nu een goede opvanglocatie heeft en we kunnen aanhaken”, aldus Dierenambulance-bestuurslid Karen van Beest.

Nieuwbouw
Alles wordt in het werk gesteld om de vergunningaanvraag voor de nieuwe wildopvanglocatie in De Helderse Vallei compleet bij de provincie Noord-Holland aan te leveren. Ook die contacten zijn goed en de verwachting is dat de aanvraag dit voorjaar wordt ingediend. Onder meer de wetgeving omtrent stikstof, natuurcompensatie en de stijging van de bouwkosten hebben aandacht. Als de provincie de vergunning verstrekt en alles volgens planning verloopt, kan de nieuwbouw in 2024 starten