DEN HELDER - 2023, het klinkt nog ver weg, maar als u iemand kent die flink in het zonnetje gezet mag worden, dan dient uw aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding uiterlijk 1 juli 2022 bij ons binnen te zijn! De procedure om iemand voor te dragen kent namelijk heel wat spelregels en neemt aardig wat tijd in beslag.

Wie kunt u voordragen?

Denk bijvoorbeeld aan iemand die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor allerlei doelen. Zoals een penningmeester van de tennisclub die de verenigingskas beheert of een vrijwilliger die er voor zorgt dat kinderen kunnen spelen in de speeltuin. De chauffeur die zich dagelijks vrijwillig inzet voor het gehandicaptenvervoer. Het zijn maar enkele voorbeelden van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens. Zonder eigenbelang en vaak in alle bescheidenheid. Met hun jarenlange belangeloze inzet vormen zij het cement van de samenleving. Iedereen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving kan in aanmerking komen voor een lintje, of koninklijke onderscheiding zoals de officiële naam luidt. U kunt ook een lintje aanvragen voor iemand die iets gedaan heeft wat belangrijk is voor de samenleving, zoals grensverleggend wetenschappelijk onderzoek of een vernieuwende manier van ondernemen. En weet u zeker dat degene voor wie u een lintje aan wil vragen dit zal waarderen?

Voorwaarden

Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving en u moet de verdiensten kunnen aantonen. De kandidaat moet aan onderstaande criteria voldoen:

  • Tenminste 15 jaar maatschappelijk actief in vrijwilligerswerk of bijzondere of uitzonderlijke verdiensten in de werkkring, dat voor de samenleving veel betekent.
  • Langdurige en intensieve inzet: aan het vrijwilligerswerk wordt minimaal 8 uur per week besteed.
  • De bijzondere verdiensten van de kandidaat zijn nog actueel en liggen niet (te) ver in het verleden.
  • Bij de aanvraag stuurt u minimaal drie ondersteuningsbrieven

Hoe vraagt u een lintje aan?

Wilt u een lintje voor iemand aanvragen, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het Bureau Kabinet. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk gaat. Verder kunt u dan een voorstel indienen via een speciaal formulier. Dit formulier kunt u opvragen bij het Bureau Kabinet (dit heeft de voorkeur) via de telefoonnummer(s) 0223-67 (8162), (8163) (8164) (8166) of via e-mail: kabinet@denhelder.nl. Eventueel kunt u het formulier downloaden via www.lintjes.nl. U kunt ook een afspraak maken met het Bureau Kabinet om uw aanvraag vooraf door te spreken.

Verzenden

Een volledige aanvraag, inclusief alle bijlagen, kunt u digitaal sturen naar kabinet@denhelder.nl. Indien digitaal niet mogelijk is, mag het ook per post (digitaal heeft de voorkeur) naar:

Gemeente Den Helder
Bureau Kabinet
Postbus 36
1780 AA Den Helder

Bijzondere gelegenheid

U kunt ook kiezen voor een ander uitreikmoment. Lintjes kunnen het hele jaar door worden uitgereikt. Er moet dan wel sprake zijn van een heel bijzondere gelegenheid, die verband houdt met de verdienstelijke activiteiten. Als u een aanvraag wilt doen voor een uitreiking voor een bijzondere gelegenheid, dan moet de aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikingsdatum ingediend worden.