Juliana Dorp - Donderdag 24 september is het zover! Dan wordt om 12.00 uur de winnaar bekend gemaakt van Panorama Julianadorp, een ontwerpprijsvraag om Julianadorp een positieve impuls te geven. De bekendmaking bekijken kan online via de website www.panoramalokaal.nl.

Hoe maken we Julianadorp klaar voor de toekomst?
Panorama Julianadorp vroeg eind 2019 architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers om een concreet, uitvoerbaar voorstel te maken voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern en Noorderhaven en - waar nodig - aantakkingen, zodat de tussenliggende bloemkoolwijken beter worden ontsloten. Een voorstel dat ervoor zorgt dat Julianadorp een logisch samenhangend geheel wordt; een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daar juist gebruik van maakt.

Drie plannen
Drie ontwerpteams hebben de afgelopen maanden hun ideeën voor Julianadorp uitgewerkt. Tijdens ateliersessies werden tussentijdse inzichten gedeeld aan een publiek van bewoners, juryleden en andere partijen die nauw betrokken zijn bij de buurt. Dit leverde veelbelovende en inspirerende voorstellen op om Julianadorp en het buitengebied toekomstbestendiger te maken. De inzendingen van de teams staan op: https://panoramalokaal.nl/locaties/julianadorp Juryvoorzitter Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, maakt donderdag de winnaar bekend. Ook burgemeester Jeroen Nobel is aanwezig bij deze bekendmaking. Het winnende team ontvangt € 10.000,- -.

Panorama Julianadorp
De prijsvraag is uitgeschreven door een coalitie, die bestaat uit: Woningstichting Den Helder, de vestiging Noorderhaven van ’s-Heeren Loo ONS, een burgerinitiatief van elf sport- en culturele verenigingen en de gemeente Den Helder. Deze ontwerpprijsvraag is een van de zeven prijsvragen van Panorama Lokaal, een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, en Staatsbosbeheer.