DEN HELDER - Dak- en thuislozen organisatie DNODoen breidt het aantal opvangplekken in deze winterperiode uit van acht naar dertig. Waarvan acht tot tien plekken speciaal voor vrouwen. Daarnaast heeft de gemeente extra ruimte gevonden in de voormalige sporthal de Slenk. Die is tijdelijk beschikbaar gesteld door aannemersbedrijf Van der Wal.


Het streven is om in de Slenk vanaf aanstaande vrijdag tot 20 dak- en thuislozen een slaapplek te bieden. Zij kunnen via DNODoen gebruik maken van deze extra voorziening. Overdag kunnen dak- en thuislozen terecht bij het Leger des Heils aan de Vismarkt 24.

Wethouder Peter de Vrij: Niemand mag buiten slapen in deze winterse periode. Ik ben blij dat we met gezamenlijke inspanningen ervoor zorgen dat we mensen die dat nodig hebben een warm onderkomen bieden in Den Helder. Er is een groep van dak- en thuislozen die varieert in grootte. Voor hen is er nu, zolang als nodig is in de winter, een warme slaapplek. Door de groep op diverse plekken onder te brengen wordt de Visbuurt ontlast. Omwonenden van de Slenk zijn per brief over de komst van de dak- en thuislozen in de Slenk geïnformeerd.