DEN HELDER - Op Woensdag 15 Augustus 2018 zal in Den Helder herdacht worden dat het keizerrijk Japan in 1945 op die datum capituleerde voor de geallieerde strijdkrachten, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in de Oost.Deze herdenking zal dit jaar voor de vijfentwintigste keer worden gehouden.

Het gekozen thema is :
" VRIJHEID VRAAGT VERZET EN INZET ".
Na de overgave van Japan leek het er op dat verzet, inzet en eindeloos wachten op de bevrijding tevergeefs waren geweest. Niets bleek echter minder het geval te zijn in wat toen nog Nederlands Indië heette. De onafhankelijkheidsstrijd volgde, hetgeen veel leed en slachtoffers met zich mee bracht. Pas langzamerhand kwamen de verhalen los .

Daarom staat de datum 15 Augustus in het teken van die verhalen, juist met het oog op het bewaren van de vrede in de toekomst, ook voor volgende generaties. Onze gedachten gaan dan uit naar hen die de vrijheid niet met eigen ogen mochten aanschouwen en voor die tijd het leven lieten . Samen met hun nabestaanden wijden wij aan hen stilte,gedachten en woorden. Wij gedenken de combattanten, koopvaardijpersoneel en gewone burgers die hun leven gewaagd en gegeven hebben.

De herdenking zal plaatsvinden bij het monument “Voor hen die vielen”, op de “Vijfsprong” , op korte afstand van het station en begint om 11.00 uur.De ontvangst vooraf zal plaatsvinden in het hotel de Wienerhof, nabij het NS station Den Helder, alwaar ook na de plechtigheid iedereen welkom is voor een informeel samenzijn; Kransen en bloemstukken, voorzien van naam, kunnen vanaf 09.00 uur afgeleverd worden bij het monument op de Vijfsprong . Zitplaatsen voor hen die slecht ter been zijn kunnen tot Maandag 13 Augustus gereserveerd worden bij mevrouw W. Postma-Reindorp, telefoon: 0223 643362, tussen 10.00 en 16.00 uur. E-mail: w.postma-reindorp@quicknet.nl