DEN HELDER - In een woning in het centrum van Den Helder is harddrugs aangetroffen. De woning is 2 januari 2019, op last van burgemeester Koen Schuiling, voor de duur van zes maanden gesloten. De sluiting is vastgesteld op basis van het Damoclesbeleid.

Risico’s onaanvaardbaar
In de woning is een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. Het gebruik van verdovende middelen die op lijst I Opiumwet voorkomen, kan een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Ook tast de handel in verdovende middelen het gevoel van veiligheid aan en kan het voor overlast zorgen.

Damoclesbeleid
Artikel 13 B van de opiumwet, het Damoclesbeleid regelt preventie en beheersing van de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico's voor de volksgezondheid en het voorkomen van nadelige effecten van de handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden.