DEN HELDER - De ASD, Adviesraad Sociaal Domein, adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd op het gebied van het sociaal domein. Denk daarbij aan onderwerpen als jeugdzorg, armoedebeleid, participatie, ouderenzorg, mantelzorg enzovoort.

Het ASD zoekt een nieuw lid! Bent u iemand met interesse voor het Sociaal Domein? En wilt u zich inzetten bij deze Adviesraad? Dan bent u van harte uitgenodigd om te solliciteren op deze vrijwilligersfunctie. U kunt uw sollicitatie tot 15 oktober e-mailen naar adviesraadsociaaldomein@outlook.com

Bij vragen kunt u bellen met de secretaris, de heer Ed Bouwmeester, via mobielnnummer 06 -31 78 27 95. Hij staat u graag te woord.

Een volledig profiel en huishoudelijk reglement kunt u via de mail opvragen.