DEN HELDER - Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Stadspartij, PvdA, Seniorenpartij en ChristenUnie , zijn het eens geworden over de koers van de gemeente Den helder de komende vier jaar. Vorige week sloten zij het zogeheten ‘Helders Akkoord´. Maandag 9 juli bespreekt de gemeenteraad het akkoord én worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dit gedeelte van de vergadering begint om 19.30 uur. U bent hierbij van harte welkom.

“De inwoners van Den Helder verdienen een stabiel college dat oplossingen aandraagt voor de

uitdagingen waar de gemeente voor staat. Ze verdienen een raad die met respect voor elkaars

mening en vanuit haar rol voorstellen beoordeelt en tot keuzes komt. Ook verdienen ze een ambtelijke organisatie die loyaal en ondersteunend is en daarnaast uitvoeringsorganisaties en verbonden partijen die werken aan het belang van Den Helder.” Met deze insteek hebben de zeven partijen het Helders Akkoord gesloten. In het akkoord geven zij aan dat ze zich realiseren dat zijzelf daarbij het goede voorbeeld moeten geven en dat de politiek daarin de afgelopen jaren niet altijd is geslaagd. Dit Helders Akkoord is wat hen betreft geen eindpunt, maar een start voor een nieuwe cultuur, betere omgangsvormen en voor meer transparantie.

Basis voor stadsbestuur
Het Helders Akkoord is de basis waarop de komende vier jaar het bestuur van Den Helder wordt vormgegeven. De afspraken in het akkoord gaan onder meer over beheer van de openbare ruimte, wat te doen met de stijgende kosten van het sociaal domein en welke maatregelen nodig zijn om de zeehaven in financieel duurzaam vaarwater te brengen. Daarnaast komt er de komende vier jaar een einde aan de jarenlange discussie over het stadhuis en worden veel andere vraagstukken opgepakt en aangepakt. Dat kan Den Helder niet alleen. Daarom wordt er stevig ingezet op een goede samenwerking met de regio, provincie en Den Haag. De partijen willen veel ruimte geven aan de denkkracht en ideeën van andere partijen in de gemeenteraad. En uiteraard van bewoners, ondernemers en partners in de stad.

Installatie
Maandag worden de voorgedragen wethouders namens de coalitie geïnstalleerd. Samen zijn zij dan verantwoordelijk voor de uitvoering van het akkoord. De wethouders gaan niet allemaal voltijds werken. Bij elkaar vullen zij 5,7 fte. De beoogde wethouders zijn: Michiel Wouters (Beter voor Den Helder), Heleen Keur (CDA), Kees Visser (VVD), Peter de Vrij (PvdA), Remco Duijnker (Seniorenpartij), Tjitske Biersteker (Christen Unie) en Pieter Kos (Stadspartij).