DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft de eerste schetsen van het nieuwe stadhuis op de voormalige marinewerf Willemsoord openbaar gemaakt. Duidelijk is dat het terrein een grote verbouwing en metamorfose wacht. Het is de bedoeling dat het nieuwe stadhuis vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in gebruik is.

Nu het plan rond is, kan onder meer een architect worden geselecteerd. Dat zegt wethouder Michiel Wouters, die duidelijk enthousiast is over de plannen: "Het programma van eisen geeft een doorkijkje naar wat de gebouwen straks worden: een fantastisch mooi stadhuis voor burgers en ambtenaren, waar ontmoeting heel belangrijk is en waar genoeg ruimte is voor activiteiten van bijvoorbeeld de Museumhaven.

Het stadhuis wordt gehuisvest in gebouwen 66 en 72 op Willemsoord. Toen de oude marinewerf nog in bedrijf was, zaten in deze ruimten een mastenmakersloods en een werkplaats van de takelaars en zeilmakers. Het nieuwe stadhuis moet het middelpunt van het zogeheten Nautisch Hoofdkwartier worden. In het gebouw komen uitsluitend flexibele werkplekken en veel vergader- en overlegruimten, maar het is volgens de gemeente de bedoeling dat het pand niet alleen als stadhuis wordt gebruikt. 'Een belangrijk aspect is de publieke ruimte: het stadhuis krijgt een multifunctionele ruimte, waarin ontmoeting kan plaatsvinden en gebruikt kan worden voor evenementen.'

Langdurige discussie
Al tientallen jaren wordt gesproken over verhuizing of renovatie van het stadhuis. Het gemeentehuis is nu gevestigd in het voormalige bejaardentehuis Zuyder-Horn aan de Drs. F. Bijlweg, maar het gebouw zou te slecht zijn om nog langer in te werken. De klimaatbeheersing is niet goed, het is er te klein en het lekt. De ambtenaren verhuisden daarom vorig jaar tijdelijk naar het bedrijventerrein Kooypunt. Het publieksdeel bleef vooralsnog wel aan de Bijlweg.

Begin dit jaar werd besloten dat het stadhuis naar Willemsoord gaat. Hoeveel de verbouwing en renovatie gaan kosten, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er miljoenen euro's hiervoor apart worden gehouden. Nieuwediepers zijn verdeeld over de plannen: er is kritiek op het hoge kostenplaatje en de Stichting tot Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder is bang dat de ontwikkeling van de Museumhaven in gevaar komt door de verhuizing.

Bovendien hoopt een deel stiekem op terugkeer naar het oorspronkelijke stadhuis aan de Kerkgracht, dat tot eind jaren 80 hiervoor in gebruik was. Deze mensen krijgen overigens deels hun zin, want vanaf 2 januari 2020 zijn in het historische pand de publieksbalies weer even gevestigd. Er kan daar dan ook weer worden getrouwd. Het gebouw, waar nu kantoorruimtes in zitten, wordt tot uiterlijk juli 2023 door de gemeente gehuurd.