DEN HELDER - De Pijler is een zesjarige school voor praktijkonderwijs, d.w.z. onderwijs gericht op wonen, werken en vrije tijd. De pijler streeft ernaar dat de leerlingen als ze de school verlaten, gaan werken in een bedrijf of instelling.

Hetzij in een voltijd baan of nog gedeeltelijk leerplichtig, waarbij dan nog één of twee dagen per week een beroepsgerichte(MBO) opleiding gevolgd wordt. De Pijler werkt gericht aan de zelfstandigheid van de leerlingen, niet alleen op het terrein van toekomstig werk, maar ook voor wat betreft de zelfredzaamheid in het dagelijks volwassen leven.

De open dag vindt plaatst op 16 januari 2019.


Contact:
Drs. F. Bijlweg 232
1784 MC
Den Helder
Tel: 0223-613536
Email: info@de-pijler.nl