DEN HELDER - Dit najaar start het IVC haar cursusperiode met tal van activiteiten, bijeenkomsten en cursussen. Iedere geïnteresseerde vrouw is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Een totaal overzicht van de organisatie is te vinden op de website: www.ivcdenhelder.nl

De bijeenkomsten en cursussen die vallen onder de sociale activering starten in de week van 3 september maar de deelnemer kan ook tussendoor instromen. Bij sociale activering kan onder andere gedacht worden aan:
- Cursussen Nederlands
- Remedial Teaching
- Computertrainingen
- Diverse ontmoetingsbijeenkomsten
- Fietscursus

De re-integratie trainingen zijn bedoeld voor alle (autochtone en allochtone) vrouwen die een weg zoeken naar betaald werk. De trainingen dienen om de bewustwording van de competenties, het eigen kunnen en kennen, te ontdekken en te versterken.

- Sta in je kracht!
De training is bedoeld voor vrouwen die hun eigen kracht willen leren ontdekken en benutten.

- Pré EVC training: Adequaat en ad rem presenteren ‘Spreek je Uit!
Deelnemers leren door middel van het gebruik van visueel materiaal in trainingsmethoden en rollenspellen ad rem en assertief presenteren. De training richt zich daarin vooral op het voeren van gesprekken voor publiek, zoals bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek.

- EVC Bewustwordingscompetentietraining ‘Persoonlijk Ondernemerschap’
Vrouwen leren eigen kwaliteiten ontdekken en benoemen en stellen een portfolio samen. Hiermee kunnen zij terecht bij toekomstige opleidingscentra of werkgevers. Na slagen ontvangen de vrouwen een landelijk erkend certificaat.

- Netwerkpresentatietraining: ‘Klaar voor de Start’
Solliciteren kun je leren. In de training leren de deelnemers hoe je een up to date Curriculum Vitae maakt, waar je werk vindt, hoe je een sollicitatie brief schrijft en hoe je een sollicitatiegesprek voert. De nadruk ligt op de presentatie.

Het IVC bevind zich aan de Ijsselmeerstraat 154 in Den Helder en is te bereiken op 0223-634216, of via i.vrouwen@kpnmail.nl

U kunt zich opgeven of meer informatie vragen bij de balie van het IVC op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 en op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00