DEN HELDER - De recreatiebranche in de Noordkop weet het stimuleringsfonds Revitalisering Verblijfsrecreatie van De Kop Werkt! goed te vinden. Het fonds is eind 2019 geopend voor de sector en heeft inmiddels al meer dan 15 recreatieparken weten te helpen. Ondernemers en verenigingen van eigenaren kunnen nog tot het einde van dit jaar gebruikmaken van de regeling.

De regio heeft de ambitie om 2030 de best presterende verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben. Toerisme is namelijk een belangrijke economische motor in de Kop van Noord-Holland en Noord-Holland Noord. Door het toerisme in de Kop aantrekkelijker te maken, kan de ambitie vervuld worden en daar draagt dit fonds aan bij.

Bestuurlijk trekker, wethouder Heleen Keur van de gemeente Den Helder, is tevreden dat veel bedrijven het stimuleringsfonds weten te vinden. “Investeren is noodzakelijk om aan de wensen vanuit de markt te blijven voldoen. Maar door de onzekere situatie in deze coronacrisis, is het soms lastig om aan de slag te gaan met deze investeringen. Met het stimuleringsprogramma helpen wij de verblijfsrecreatie door hen advies te geven over deze snel veranderende markt en geven we die extra impuls om de sector naar een hoger plan te tillen. Door corona zie je ook dat veel mensen in eigen land vakantie vieren en dat onze regio hierin heel aantrekkelijk is. Door te investeren in de sector willen we dit aantal en de aantrekkelijkheid van de Kop van Noord-Holland nog meer laten groeien. Dat is weer goed voor onze regionale economie.”

25.000 Euro
Op verschillende vlakken wordt hulp aangeboden. “In de afgelopen tijd hebben we veel parken bezocht en samen met de uitbaters gekeken waar ze hulp nodig hebben”, zegt regionaal projectleider Maaike Steltenpool. “We stimuleren toekomstbestendige investeringen en ingrepen die de totale kwaliteit van het park verbeteren, waardoor de gasten zich er meer thuis voelen. Ook is er een financiële tegemoetkoming voor het opzetten van gezamenlijke ondernemersinitiatieven, maatregelen voor het verduurzamen van je bedrijf en het inwinnen van begeleiding en advies.” Voor fysieke investeringen dekt het fonds 25 procent van de totale investering tot maximaal € 25.000; voor advies of begeleiding in de bedrijfsvoering 50 procent.

Extra beplanting
De sector is blij met de ondersteuning. Zo zegt Pascal Veenstra van vakantiepark So What op Texel: “Wij zijn heel tevreden over het programma.” Het park heeft het revitaliseringsfonds ingezet voor een nieuwe entree, extra beplanting, elektrificeren van het machinepark en het vernieuwen van de speeltuin. “Als ondernemer heb je altijd veel ideeën en verbeteringen die je graag wilt doorvoeren. Het programma kan je helpen om om bepaalde investeringen uit te voeren, die je anders niet zo snel zou doen. Ook kregen we achtergrondinformatie over groene energie, dat was heel erg fijn.”

Kijk voor meer informatie op www.dekopwerkt.nl/verblijfsrecreatie

De Kop Werkt!
Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.