DEN HELDER - Afgelopen dinsdag, 7 juni, is Algemeen Basisschool Comenius in Den Helder gestart met de kunstweken met als thema: 'Welkom in Den Helder'.

Tijdens dit thema krijgen de kinderen verschillende workshops van lokale ondernemers zoals: Rik Bodylanguage, Suus Geluk, Rinske Posthumus, Yanaika Zomer, Marie José Koenen en Ingrid Blank. In overleg met Kunsthal45 zijn wij bij deze creatieve kunstenaars terecht gekomen. Dit sluit aan bij de visie van de Comenius: "Voor ieder kind de juiste koers". Muziek, kunst, cultuur. Gedegen & modern. Gepersonaliseerd & digitaal. Zelfstandig & samen. Veilig & duidelijk. Kortom: Talentrijk Onderwijs voor nu en morgen.

De opening van de kunstweken is gedaan door Straalman & Vriesman theater en de kinderen werden welkom geheten op het plein door middel van straattheater. Zo werden de kinderen gesigneerd door de kunstenaar zodat zij zelf een levend kunstwerk zijn. De ouders hebben ervoor gezorgd dat de hele school is omgetoverd voor de 'Kunstweken'. Wij zijn blij met de betrokkenheid van onze ouders. Zij organiseren ook door de school een kunstroute met interactieve vragen.

Tijdens deze kunstweken leren de kinderen onder andere dichten, dansen, bloemschikken, jutterkunst, naaikunst, schilderijen beschouwen, schilderen en mozaïeken. Momenteel maken de kinderen met Geert Weerstand, een opa van twee leerlingen van onze school, een schoolmozaïek kunstwerk. Deze wordt door alle kinderen van de school gemaakt. Ieder maakt zo een stukje, waardoor het een mooi groepswerk wordt met de logo van de school.

Volgende week gaat de Comenius naar De Nollen van Rudi van de Wint om daar kunst te beschouwen met aansluitend verschillende workshops. Als afsluiter wordt er een expositie in de school gemaakt waarbij alle kunstwerken worden tentoongesteld. Via de facebookpagina houden wij u op de hoogte met datum en tijd om de mooie expositie te bezichtigen.