DEN HELDER - Op de dijk bij Den Helder moet een architectonisch topstuk verrijzen dat uitzicht geeft op de stad, Texel, de Noordzee en het Wad. Vanmiddag is afgesproken dat er nu onderzoek komt of het technisch en financieel haalbaar is.

"Het heet Seasaw en wordt straks het iconische beginpunt van de stad en misschien ook wel het eindpunt van het stadspark", legt wethouder Michiel Wouters uit. "Het is straks zichtbaar vanuit land en zichtbaar vanuit zee. En het is iets dat in Nederland nog niet bestaat."

"Ik zeg altijd maar dat het een beetje de betekenis moet krijgen zoals de Eiffeltoren voor Parijs", vult stadsontwikkelaar Ferdinand Vreugdehil van Zeestad aan. "We gaan nu technisch kijken of het kan. Dus kan het de windkrachten aan. Het staat op één steunpunt en is 70 meter lang. En dan moeten we ook nog naar de financiën kijken."

De technische kant van het onderzoek is belangrijk, omdat de dijk natuurlijk een beschermende functie heeft en de constructie niet aangetast mag worden. "Daarom is het fijn dat ook het Hoogheemraadschap meewerkt aan dit project", zegt wethouder Wouters.

Het onderzoek dat nu plaatsvindt, met geld van stimuleringsprogramma De Kop Werkt, moet in maart afgerond zijn. Dan is het dus duidelijk of het icoon op de dijk er ook echt kan komen.