DEN HELDER - Stichting 'Oud' Oud Den Helder is op zoek naar oud bewoners van Oud Den Helder die daar voor de afbraak in WOII hebben gewoond.

Afgelopen jaar is de stichting 'Oud' Oud Den Helder opgericht. De stichting heeft zich een aantal doelen gesteld. Ten eerste het reconstrueren van het vooroorlogse straatbeeld in de openbare ruimte. Ten tweede het onderzoeken van de mogelijkheid om de wijk gaandeweg iets van het oude straatbeeld terug te geven. Ten slotte is ook het verzamelen en veilig stellen van de kennis die er nu nog is over het gebied een prioriteit. Dat zijn bijvoorbeeld foto's en geschreven bronnen, maar kunnen ook verhalen en ooggetuigenverslagen zijn van mensen die voor en tijdens de oorlog in de buurt hebben gewoond.

De stichting is nu dringend op zoek naar ooggetuigenverslagen van bewoners die in het Oud Den Helder van voor de oorlog hebben gewoond. Die zich kunnen herinneren wie er woonden en waar zij woonden. Waar de winkels waren. Hoe de onderlinge verhoudingen waren. Hoe men leefden met elkaar. Hoe de feestdagen werden gevierd. De stichting wil deze bewoners graag spreken en interviewen zodat de verhalen van toen blijven bestaan voorde toekomst.

Bent u een bewoner die ons een stukje van uw geschiedenis van Oud Den Helder wilt vertellen kunt u een email sturen naar de secretaris van de Stichting 'Oud' Oud Den Helder jg.kikkert@quicknet.nl of telefonisch naar nummer 06-14720202