WADDENGEBIED - De bezoekerscentra in het waddengebied gaan nauwer samenwerken. Dit is onlangs besloten door de acht centra op de Waddeneilanden en langs de waddenkust, die zich bezig houden met de natuur en cultuur van Waddenzee Werelderfgoed. Met elkaar weten ze meer, kunnen ze meer en bereiken ze meer. Dat is het idee achter de samenwerking.

De samenwerkende bezoekerscentra zijn:

De Helderse Vallei
MuzeeAquarium Delfzijl
Werelderfgoedcentrum Waddenzee Lauwersoog (in oprichting)
Zeehondencentrum Pieterburen Stichting Texels Museum (Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren, Oudheidkamer)
De Noordwester Informatiecentrum Het Baken
Stichting Amelander Musea

De centra weten elkaar steeds beter te vinden op het gebied van kennisuitwisseling en willen dat verder uitbreiden. Daarnaast is het belangrijk om samen op te trekken richting partijen zoals fondsen en de politiek. Met gezamenlijke belangenbehartiging als uitgangspunt.

De bezoekerscentra komen regelmatig bij elkaar en nemen per toerbeurt het voorzitterschap op zich. Tot november 2022 is Stichting Texels Museum het aanspreekpunt voor de samenwerkende centra.