DEN HELDER - Stichting De Nollen stevent af op een faillissement. De beheerders van de nalatenschap van de in 2006 overleden kunstenaar Rudi van de Wint zitten al langer in financieel zwaar weer en een faillissement lijkt hiermee onafwendbaar. Tegelijkertijd gloort er een doorstart voor het Nollenproject.

Dat zegt het college van b en w van Den Helder in een brief aan de gemeenteraad. Het Nollenproject, een kunstlandschap in de duinen van Den Helder met kunstwerken van Rudi van de Wint (1942-2006), ligt de laatste jaren praktisch stil, net als de bouw van het museum gewijd aan zijn kunst. Dat is het gevolg van een langslepende ruzie tussen de directe erven van Van de Wint aan de ene kant, zoons Gijs en Ruud, en het bestuur van de stichting De Nollen aan de andere kant, met neef Paul Jan aan het hoofd.

Familieruzie
Inzet van de familieruzie: de bunkers waar de twee zoons van wijlen Rudi wonen, gelegen op het kunstlandschap De Nollen. Hier wonen zij met hun gezin om het Nollenproject te beheren. Neef Paul Jan van de stichting wil echter dat de twee zoons de bunkers verlaten zodat deze verhuurd kunnen worden. Dat zou noodzakelijk zijn om de broek op te kunnen houden. Gijs en Ruud wilden echter de bunkers niet verlaten.

Een gerechtelijke uitspraak in februari van dit jaar wees uit dat de twee zoons op het landschap konden blijven wonen en dat zij de rechtmatige eigenaar zijn van de op het terrein opgestelde kunstobjecten. In de maanden daarna hebben nieuwe bestuursleden in opdracht van het VSBfonds geprobeerd om met het huidige stichtingbestuur tot een overdracht van de macht te komen. Tevergeefs, blijkt nu, en faillissement lijkt daarmee aanstaande.

Doorstart
Burgemeester en wethouders laten weten dit te betreuren, maar zien tegelijkertijd goede kansen voor een doorstart van het Nollenproject met een externe partij. De eerste gesprekken zijn inmiddels al geweest. Voor de gemeente is het belangrijkste dat het cultureel erfgoed van Rudi van de Wint "in stand wordt gehouden en dat de bouw van het museum wordt afgerond".