DEN HELDER - Dinsdag 20 april is een omgebouwde dekschuit als broedponton naar zijn definitieve plek in de Balgzandpolder bij Den Helder gevaren en daar voor anker gegaan. Een initiatief van Landschap Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Dit broedponton biedt een veilige nestelplek voor visdief en noordse stern. Vogelsoorten die in aantal afnemen mede doordat er te weinig veilige broedplekken zijn in het Waddengebied. Het ponton blijft in ieder geval drie jaar liggen en is een tijdelijke oplossing. In de tussentijd worden definitieve broedplekken aangelegd in dit gebied, zowel binnen als buiten de Waddenzee. De omgeving van de Balgzandpolder is een succesvol broedgebied. Op de vogelrots worden goede resultaten behaald en ook eerder in de Balgzandpolder geplaatste broedvlotjes werden gelijk bezet door broedende visdieven.

Dekschuit doet dienst als kraamkamer voor broedvogels
De dekschuit die in de Balgzandpolder komt te liggen, krijgt een ‘tweede leven’ als broedponton. Ze is de laatste maand geschikt gemaakt bij Next Generation Shipyards in Lauwersoog voor haar nieuwe functie en inmiddels voorzien van grind, gresbuizen voor beschutting van de kuikens en van schelpen voor het nestelen. Ook is ze zo ingericht en aangepast dat jonge vogels er niet af kunnen vallen. Bovendien krijgen roofdieren als vossen en ratten geen kans om de eieren te roven. Om vogels te verleiden vooral op het ponton hun eieren te leggen, zijn er loksterns (van hout!) geplaatst die al ‘druk aan het broeden’ zijn. Deze lokvogels zijn speciaal bedoeld voor de sterns, omdat die graag in kolonies broeden.

Herstel visdief en noordse stern
Het broedponton in de Balgzandpolder bij Den Helder is onderdeel van een pilot van Rijkswaterstaat om te kijken of dergelijke broedplaatsen kunnen bijdragen aan het herstel van de visdief en noordse stern in het Waddengebied. De neerwaartse trend van deze vogelsoorten komt onder meer doordat er te weinig veilige broedlocaties zijn. Vanwege het behoud van een natuurlijke Waddenzee is er terughoudendheid voor wat betreft de aanleg van kunstmatige broedlocaties in de Waddenzee zelf, maar op een locatie als de Balgzandpolder direct aan de rand van het Waddengebied kan dat prima. Broedpontons plaatsen is geen lange termijn oplossing. Beide partijen gaan voor definitieve oplossingen en ontwikkeling van veilige broedplekken voor wadvogels. Herstel van broedeilanden in het Amstelmeer is zo’n plek waar Landschap Noord-Holland vanaf deze zomer al aan de slag gaat. Het broedponton bij Den Helder wordt jaarlijks gemonitord.

Uitbreiding broedplekken in Balgzand
polderLandschap Noord-Holland is blij met de Balgzandpolder als locatie voor dit broedponton. Het is een mooie aanvulling op de bestaande veilige broedplekken in deze omgeving en draagt zo bij aan het behoud van broedende visdieven in dit deel van het Waddengebied. Bovendien is de bedrijvigheid van broedende vogels straks ook voor bezoekers prachtig te bekijken vanachter het vogelkijkscherm en de gloednieuwe uitkijktoren die beiden te vinden zijn in de Balgzandpolder.