DEN HELDER - Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte.

Dus voor bijvoorbeeld het openbaar groen, de wegen, de trottoirs, speelvoorzieningen en watergangen. Ook het beheer van de kunstwerken in onze gemeente hoort hierbij. En dat zijn dan niet de schilderijen aan de muur, maar de viaducten, duikers, tunnels en bruggen. Over die laatste gaat dit artikel. Het afgelopen jaar is er namelijk volop gewerkt aan het vernieuwen en repareren van een aantal bruggen binnen Den Helder en Julianadorp. Hieronder leest u hoe we welke bruggen hebben opgeknapt. Soms gaat het om wat klein reparatiewerk zoals het vervangen van leuningen en wat schilderwerk. Andere bruggen hebben we bijna moeten vernieuwen.

Brug Lichtbaaklaan

De brug bij de Lichtbaaklaan is vernieuwd. Deze nieuwe brug is iets lager waardoor de brug ook te gebruiken is door inwoners met een scootmobiel. Dit is gebeurd op verzoek van een van de buurtbewoners. De nieuwe brug is uitgevoerd in composiet. Dit betekent dat er nauwelijks onderhoudskosten zijn voor het beheren van deze brug.

Brug Zwanenbalg

De brug bij Zwanenbalg 1701 heeft een nieuw dek gekregen. Ook hiervoor zijn onderhoudsvrije materialen gebruikt. De damwanden en het brugdek zijn vervangen door composiet.

Zodoende hoeft er de komende jaren weinig aan onderhoud te worden gedaan.

Brug Fluytstraat

De brug bij de Fluytstraat is afgelopen zomer gerepareerd. Er was een kier ontstaan tussen het voet- en fietsgedeelte. Dit was gevaarlijk voor de fietsers. De aannemer heeft de onderconstructie aangepast, waardoor de kier is teruggebracht tot vijf millimeter.

Brug Wierbalg/Zwanenbalg

En vers van de pers: 15 januari 2018 is de fiets/voetgangersbrug tussen de Wierbalg en Zwanenbalg in zijn geheel vervangen in kunststof. De brug is in de werkplaats gemaakt en als één geheel geplaatst