DEN HELDER - Tegenwoordig regel je zaken met de overheid voornamelijk online. Denk aan het aanvragen van je zorgtoeslag of rijbewijs. Op dinsdag 2 april start in School 7 de cursus ‘Toegang tot de digitale overheid’. In deze cursus leren de deelnemers hoe ze hun overheidszaken online kunnen regelen.

Aan de slag met DigiD

Met de programma’s van Digisterker leren deelnemers omgaan met echte websites van de overheid, gezondheidszorg en andere instanties. Ze gaan aan de slag met hun eigen DigiD, leren inloggen in een ‘Mijn’-omgeving en leren hun gegevens te gebruiken op (overheids)websites. Van de deelnemers wordt wel verwacht dat ze al internetvaardig zijn.

Deelnemen

De cursus start op dinsdag 2 april om 13.30 uur en bestaat uit vier middagen. De kosten bedragen € 15. Dit is voor het bijbehorende werkboek. Inschrijven voor de cursus kan op de website van de bibliotheek, aan de balie in de bibliotheek of via telefoonnummer 0223 - 623859.