DEN HELDER - De geschiedenis van onze stad staat woensdagavond 12 september en dinsdagmiddag 25 september centraal in School 7. Ko Minneboo van de Helderse Historische Vereniging vertelt dan over 500 jaar De Helder.

Begin 1500 werd in opdracht van Jan III van Egmond begonnen met de aanleg van de dijken van het Nieuwe Land, een nieuwe polder waarvan de Vijfsprong het centrum en de Sluisdijk de zuidoostelijke zeewering was. Aan de noordwest zijde van die polder ontdekken wij de oorsprong van de Heldersche Buyrt. Na de opening van de spoorlijn van Nieuwediep naar Haarlem in 1867 werd die polder bebouwd en ontstond tussen het toen al oude dorp Helder en de nieuwe havenstad aan het Nieuwediep geleidelijk de bebouwing die wij tegenwoordig Centrum noemen. Het centrum is de afgelopen jaren grondig vernieuwd waarmee toch ook weer sporen van de Helderse geschiedenis definitief zijn verdwenen.

Die 500 jaar geschiedenis wordt wellicht het beste gekenmerkt door de Zeeuwse wapenkreet: “Luctor et Emergo”, “ik worstel en kom boven”. Net zoals in Zeeland werd ook hier die strijd niet alleen tegen het water gevoerd, maar ook tegen vreemde bezetters, Spanjaarden, Engelsen, Russen, Fransen en Duitsers. Een vraag die Minneboo daarbij af en toe hardop stelt is: “was het in het verleden gepresenteerde nieuws echt nieuws, of blijkt het achteraf nepnieuws te zijn?” Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze 1e historische lezing van het nieuwe seizoen.

Over de spreker
Als lid van de Helderse Historische Vereniging (HHV) verdiept Ko Minneboo zich steeds meer in de geschiedenis van Den Helder. Gebruikmakend van informatie zoals die ook door de HHV wordt bewaard neemt hij het publiek mee in de turbulente geschiedenis van Den Helder, eeuwenlang de poort naar de Zuiderzee en vertrekpunt naar verre landen. Oude kaarten en tekeningen verspreid over heel Europa geven informatie over de geschiedenis van Den Helder. Foto’s, maar ook gevelstenen in Amsterdam en recente publicaties over de watergeuzen en de Engels/Nederlandse oorlogen laten het eeuwenlange belang van het Marsdiep en daarmee Den Helder zien.

Helderse historie in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder, woensdag 12 september aanvang 19.30 uur, dinsdag 25 september aanvang 14.00 uur, toegang € 4,50 inclusief koffie/thee. Aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.