DEN-HELDER - Den Helder SUNS, spelend in de Dutch Basketball League, treedt toe tot het Taalakkoord Noord-Holland Noord. Daarmee wordt de maatschappelijk betrokken basketbalclub ambassadeur tegen laaggeletterdheid. De medewerkers en spelers van de club gaan zoveel mogelijk aandacht vragen onder haar fans en volgers voor het verbeteren van lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Deelnemers van het Taalakkoord NHN kunnen hiervoor gebruik maken van subsidie dat Tel mee met Taal beschikbaar stelt voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven, maar ook met reken- en digivaardigheden. “Met onze activiteiten vragen we aandacht voor het thema”, vertelt Maarten Bais, voorzitter van Den Helder SUNS. “We organiseren acties via social media, besteden aandacht aan het onderwerp in de sporthal, tijdens de livestreams van wedstrijden en ook tijdens clinics en trainingen. Op onze website geven we informatie over hoe je het onderwerp bespreekbaar kunt maken. We willen laten zien dat er veel mogelijk is om het probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld door begeleiding via de zogeheten Taalhuizen.”

Platform
“Met ruim 5.000 volgers op de diverse social media en gemiddeld 10.000 toeschouwers bij de wedstrijden die nu via livestream worden uitzonden, heeft Den Helder SUNS een mooi platform om een brede groep te bereiken in de regio en daarbuiten. Ook onze zakelijke partners roepen we op mee te doen en aan te sluiten bij het Taalakkoord, via RPAnhn”, vervolgt Maarten.

Maatschappelijke focus
“Het ondersteunen van maatschappelijke doelen is een belangrijke focus voor ons”, aldus Maarten. “Via de platformen SUNS Assist en SUNS Care vragen we aandacht voor thema’s als gezond eten en bewegen. En nu ook voor het verbeteren van taal-, reken- en digivaardigheden. We willen zoveel mogelijk mensen informeren over het onderwerp en hen oproepen hulp te zoeken als dat nodig is”, vertelt Maarten. “We zetten basketbal in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Door de link met topsport en de voorbeeldfunctie van atleten bereiken wij een brede doelgroep.”

Taalakkoord Noord-Holland Noord
In het Taalakkoord Noord-Holland Noord zijn afspraken voor de aanpak laaggeletterdheid vastgelegd, met duidelijke werkafspraken en taakverdeling. Het sluit aan bij het landelijke programma Tel mee met Taal (www.telmeemettaal.nl). Om taalvaardigheid in de regio te bevorderen, ondertekenden al ruim 70 regionale organisaties het Taalakkoord NHN. ‘Doet u ook mee? Voor projecten tegen laaggeletterdheid is financiering beschikbaar. Als partner van het Taalakkoord NHN kunt u dit aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.taalakkoordnhn.nl. Bedrijven en organisaties die interesse hebben om aan te sluiten, kunnen contact opnemen met projectleider Anita Metzelaar,telefoon 06 – 21 23 52 27 of e-mail anitametzelaar@rpa-nhn.nl.