DEN HELDER - De motie uit 2016 werd vol goede moed aangenomen door de gemeenteraad, maar vandaag laat Den Helder in een brief weten dat het doel om 100 procent energieneutraal te zijn in 2040 niet haalbaar is.

Uit onderzoek blijkt dat de maximale potentie voor de verduurzaming van Den Helderse energie ongeveer 33 procent bedraagt en niet de eerder gestelde 100 procent. "We hebben er simpelweg de middelen niet voor", laat de gemeente in een reactie weten.

Nieuwe strategie
De gemeente heeft besloten zich niet blind te staren op volledige energieneutraliteit, maar kiest voor een nieuwe strategie van "kleinere stappen en realistische doelstellingen die samen bijdragen aan een duurzaam Den Helder."

De gemeente laat tevens weten graag samen met haar inwoners te willen kijken naar welke stappen de inwoners zelf kunnen nemen voor een duurzaam Den Helder.