DEN HELDER - Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is hét ‘citizen science' telproject van Sovon. MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden. Jan Schoppers geeft op vrijdag 18 september voor de Vogelwerkgroep Den Helder eo een presentatie over MUS.

Geen habitat is zo veranderlijk als het urbane gebied. Sovon is in samenwerking met Vogelbescherming MUS gestart in 2007. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is door de opzet een eenvoudig en weinig tijd kostend meetnet. Op 8-12 telpunten worden alle vogels geteld binnen 5 minuten per punt en dat drie keer in het voorjaar tussen april en half juli. Per telling ben je dus maximaal twee uur kwijt. Belangrijk is dat je ongeveer 30-40 soorten kunt herkennen. MUS is ook geschikt voor minder ervaren tellers.

Tijdens de avond komen het doel, telmethode, soorten, resultaten, gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs. Ook de invoer in het veld met Avimap en de MUS-cursus worden behandeld. Voor meer informatie over MUS: https://www.sovon.nl/nl/MUSIn verband met Corona zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo hebben we een alternatieve grotere locatie, waar wij maximaal 25 personen zullen toelaten, vindt er vrijwillige registratie plaats, worden de handen ontsmet bij binnenkomst, blijft u tijdens de pauze zitten, wordt uw thee of koffie naar u toe gebracht en houden we continu de 1,5 meter in de gaten. Houdt u dit ook in de gaten?