DEN HELDER - Begin april stelde Rabobank een Coöperatief Fonds voor verenigingen en stichtingen en maatschappelijke initiatieven beschikbaar om de gevolgen van het coronavirus te verzachten. Sinds het openstellen van dit speciale Fonds voor verenigingen heeft de bank veel aanvragen ontvangen. Woensdag 27 mei konden de bestuurders van de clubs met hun auto via een drive-thru een cheque ophalen. De Rabobank en haar ledenraad zijn blij de verenigingen die het echt nodig hebben een steuntje in de rug te kunnen geven.


Het aantal aanvragen en het beschikbare budget per lokale bank van € 50.000,-, dwong de beoordelingscommissie tot een zorgvuldig oordeel en een eerlijke weging van ieder verzoek. Directievoorzitter Harry Nieuwenhuizen: “Wij zijn blij dat clubs zich bij ons hebben gemeld voor steun en dat wij, samen met onze ledenraad, de verenigingen die het echt nodig hebben een steuntje in de rug kunnen geven. Samen met Rabobanken Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar e.o., Zaanstreek en Waterland en Omstreken hebben we met dit Fonds 200 organisaties ondersteund.”

Overleven
De aanvragen waren divers. Er waren in de kop van Noord-Holland veel verschillende activiteiten gepland. Denk aan toernooien en wedstrijden van sportverenigingen die niet door konden gaan, waardoor de sportverenigingen veel inkomsten mislopen. Of dorpshuizen die activiteiten hadden gepland om onze 75 jarige vrijheid te vieren. Maar ook concerten en optredens van muziekverenigingen moesten geannuleerd worden. Daarnaast missen veel kleine musea inkomsten door het wegvallen van de bezoeken van leerlingen. We ontkomen er helaas niet aan. Veel verenigingen en stichtingen zijn financieel hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Zij kunnen hun begroting voor dit jaar niet rond krijgen en komen zelfs in continuïteitsproblemen. Harry Nieuwenhuizen: “We hopen dat ze allemaal deze corona tijd overleven en de draad snel weer kunnen oppakken. Gelukkig is dat bij een aantal sportverenigingen al het geval.”

Rabo ClubSupport
In het kader van verenigingsondersteuning start de Rabobank in september met de jaarlijkse campagne Rabo ClubSupport. Ook voor deze campagne kunnen verenigingen die bij Rabobank bankieren vanaf september inschrijven.