DEN HELDER / TEXEL - Woensdag 3 augustus vindt vanuit het METIP Den Helder de eerste vlucht met een drone plaats van het vaste land naar een Waddeneiland. De cargo van deze unieke vlucht zal worden afgegeven bij het NIOZ: Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
Transport met een drone is sneller, veiliger en schoner

De ANWB en PostNL hebben testvluchten uitgevoerd voor medisch transport per drone tussen ziekenhuislocaties in Meppel en Zwolle. METIP wil de ervaring en resultaten van dat onderzoek gebruiken zijn voor het opzetten van een pilotproject voor spoedzendingen naar de Waddeneilanden. In de offshore wordt veel gebruik gemaakt van helikopters. Vervoer daarmee is flink duurder dan met een drone. Bovendien is transport met drone beter voor het milieu.

De dronevlucht naar het NIOZ wordt de eerste vlucht van het vaste land naar een Waddeneiland en het is een belangrijk onderdeel van het 'Long Distance Cargo Drone Delivery' project van METIP. Hierin onderzoekt METIP hoe drones en andere onbemande systemen ingezet worden ten behoeve van maritiem transport en logistiek en inspecties en onderhoud van offshore constructies, zoals productieplatforms en het toenemend aantal offshore windparken op de Noordzee.

Er wordt gebruik gemaakt van een VTOL-drone: een drone met vleugels die verticaal opstijgt en landt. Gevlogen wordt vanaf het noordelijkste puntje van het Noord-Hollandse vasteland, bij de Zeepromenade Den Helder, naar het NIOZ op Texel. DroneQ Robotics voert de vlucht uit in samenwerking met Airhub.

Uitdagingen

De vlucht met de VTOL-drone is ook de eerste vlucht boven zee in een gecontroleerd militair luchtruimgebied; een zogeheten militair CTR (controlled traffic region) en wordt uitgevoerd in een zogeheten EVLOS modus (extended visual line of site), waarbij waarnemers de drone in de gaten houden in het luchtruim. Dat is nodig omdat regelgeving dit vereist. Proefvluchten zoals deze geven inzicht hoe in de praktijk effectief en efficiënt, commercieel en maatschappelijk gevlogen kan worden binnen de geldende regelgeving.

Het NIOZ op Texel is betrokken bij het project - niet alleen als landingsplaats. De vlucht zal worden gebruikt in het onderzoeksprogramma WATLAS (Waddenzee Advanced Tracking & Localizaton of Animals in real life Systems www.nioz.nl/watlas). Op de retourvlucht naar Den Helder neemt de drone een kleine zender mee (bird tag) die ook aan vogels kan worden bevestigd om ze te volgen. Het NIOZ verkrijgt hiermee waardevolle data over het bereik van de zender. Op de heenvlucht vervoert de drone ook een bodemmonster dat op het Wad is genomen dat bestemd is voor onderzoekers op het NIOZ. Tenslotte is het NIOZ ook betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen voor het vliegen over het Waddengebied, een gebied met belangrijke natuurwaarde.

Samenwerking

Met de test komen vele aspecten bijeen waar METIP (het Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park) voor staat: technologie, innovatie, talent, onderzoek, ontwikkeling en kennis en toepassing van opkomende en sleuteltechnologie. De technologieën waar het METIP zich in eerste instantie op focust zijn: onbemande systemen, digitalisering, immersieve technologie, 3D printen en scannen en slim onderhoud.

DroneQ Robotics is een wereldwijd operende next-generation unmanned robotics systems operator en integrator met vestigingen in Nederland (o.a. Den Helder) en het Verenigd Koninkrijk. DroneQ Robotics is kernpartner van METIP en helpt havens rondom de Noordzee en daarbuiten en de offshore energie sector en aanverwante industrieën in hun streven naar klimaatneutraliteit door implementatie van onbemande robotica technologie.

Airhub ondersteunt bedrijven en overheden bij het implementeren van veilige, legale en efficiënte drone-operaties. Airhub heeft een App ontwikkeld waarin alle benodigde en noodzakelijke voorbereiding en uitvoering geïntegreerd zijn voor het veilig en rechtsgeldig vliegen met een drone. Net als DroneQ Robotics is Airhub kernpartner van het eerste uur van METIP.