DEN HELDER - Een spuitbus, wat stenen en een stuk metaal. Dat is de tussenstand van het onderzoek dat deze dagen wordt uitgevoerd op het strand van Den Helder. Explosievenexpert Ad van Riel had eerder tientallen verdachte objecten gedetecteerd.

Het onderzoek van vandaag zou moeten uitwijzen of de gevonden objecten inderdaad explosieven zijn. Na een dag graven werden er geen explosieven aangetroffen. Toch gaan de onderzoekers ervan uit dat er de komende tijd wel degelijk wat gevonden gaat worden.

"We gaan door totdat de gebieden die Ed heeft aangegeven helemaal onderzocht zijn", zegt Van Riel tegen NH Nieuws. Met Ed doelt hij op Ed Mallekoote. Hij heeft sinds het begin van dit jaar bijna 200 explosieven opgegraven. Van kogels en granaten tot en landmijn en vorige week stuitte hij met zijn detector zelfs op een vliegtuigbom.

Mochten er de komende dagen explosieven gevonden gaan worden, dan zullen deze door een speciale eenheid van Defensie onschadelijk gemaakt worden.