DEN HELDER - Donderdagavond 26 september houdt Magda Mascini van de GGZ een lezing in School 7 over trauma’s en PTSS. Het woord 'trauma' wordt in de volksmond anders gebruikt dan in de psychologische hulpverlening. Bij een tegenvaller, een mislukt examen of het mislopen van een baan wordt soms gesproken over een ‘traumatische ervaring’. In deze lezing wordt stilgestaan bij wat hulpverleners onder een trauma verstaan. Ook wordt gesproken over wat PTSS is en wordt ingegaan op behandelmethoden voor PTSS-klachten.

Magda Mascini is GZ-psycholoog en psychotherapeut en heeft kennis en ervaring in de behandeling van cliënten met PTSS. Er is deze avond volop gelegenheid om vragen te stellen.

De lezing begint om 19.00 uur in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder. Toegang is € 3,- inclusief een kopje thee of koffie in de pauze. Kaartverkoop via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balies van de bibliotheken.