JULIANADORP – Pedagogiek krijgt in toenemende mate aandacht binnen de sport. NOC*NSF noemt de sportvereniging – naast het gezin en de school - zelfs het derde opvoedmilieu. Om dieper op dit onderwerp in te gaan verzorgt Team Sportservice een gratis workshop voor jeugdtrainers, jeugdleiders en bestuur. Deze is dinsdag 24 mei in MFC ’t Dorpshuis.

De titel van de bijeenkomst is: ‘Iedereen plezier in sport met een goed pedagogisch sportklimaat. De vereniging: het derde opvoedmilieu?’ “Over die vraag zal menig verenigingsbestuurder nog wel een mening hebben, verwachten we. Toch sport meer dan zeventig procent van de basisschoolkinderen op wekelijkse basis bij een sportvereniging. Dan kun je toch haast niet ontkennen dat veel bestuurders vroeg of laat te maken krijgen met vraagstukken over dit thema. Maar waar begin je? Hoe maak je jouw sportvereniging nou pedagogischer? En welke voordelen levert het jouw club op?”, vertelt Lydia van Noord. Zij is de vraagbaak voor sportclubs binnen Team Sportservice.

Van elkaar leren

Op dinsdag 24 mei gaat Annejan Alberts, verenigingsadviseur en gespecialiseerd in pedagogiek, op zoek naar antwoorden. In anderhalf uur gaan de deelnemers een pedagogisch denkkader behandelen dat houvast kan geven om de sportclub pedagogisch te doorgronden. “Daarnaast gaan we vooral ook aan de slag om het denkkader toe te passen. Daarbij wordt samengewerkt met andere aanwezigen, zodat je van elkaar kunt leren. We kunnen deze workshop gratis aanbieden met hulp van het Sportakkoord waar we budget van hebben gekregen.”

Aanmelden en meer info

De workshopavond duurt van 19.00 tot 21.00. MFC ’t Dorpshuis is te vinden in Middelzand 3504. Aanmelden kan via de site van het Sportakkoord Den Helder: Workshop pedagogiek | Sportakkoord DH (sportakkoord-denhelder.nl)

Meer weten? Neem contact op met Lydia van Noord via lvannoord@teamsportservice.nl of het kantoornummer 0223-682746.