DEN HELDER - Veel verdween uit Den Helder door veranderde stedenbouwkundige inzichten, stadsvernieuwing en oorlogsgeweld. Ab van der Walle van de Helderse Historische Vereniging vertoont in School 7 op woensdagavond 12 februari en dinsdagmiddag 25 januari oude en meer recente foto’s van de stad.

Als voorbeeld noemt hij de ‘leeszaal’. Deze ontstond aan het einde negentiende eeuw en werd een ‘leesbibliotheek’. Mensen genoten vaker onderwijs, konden lezen en schrijven en zo ontstond de behoefte aan een plek waar men de krant of een boek kon lezen. Zelf een boek aanschaffen zat er vaak niet in. Boeken werden in beperkte oplagen uitgegeven en waren voor de gewone man vaak niet te betalen.

De Helderse leeszaal werd bibliotheek en is inmiddels op de vijfde locatie in het centrum gehuisvest. Van de Kanaalweg, Breewaterstraat, Hector Treubstraat naar het Bernhardplein en vervolgens naar de Keizersgracht. Op deze locatie werd de bibliotheek in 2018 uitgeroepen tot ‘de beste van de wereld’. Tijdens de presentatie toont Ab van der Walle foto's van alle locaties en laat ook zien hoe het er binnen uitzag. Naast de bibliotheek passeren vele andere onderwerpen de revue. Ook daarvan is te zien hoe ze in de loop der tijd verdwenen of veranderden.

Historische foto’s in School 7, Keizersgracht 94, woensdag 12 februari aanvang 19.30 uur en dinsdag 25 februari aanvang 14.00 uur, toegang € 4,50 inclusief koffie/thee. Aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.