DEN HELDER - Veel leden van KopGroep Bibliotheken zouden de bibliotheek aanraden aan bijvoorbeeld familie of vrienden. Dit blijkt uit een grootschalig ledenonderzoek. Deze zogeheten NPS-score ligt met 53 wel tien punten hoger dan het gemiddelde van alle andere deelnemende bibliotheekorganisaties. Daarnaast mag KopGroep Bibliotheken zich ‘best practice’ noemen op het gebied van de klantvriendelijkheid van medewerkers. Op dit onderdeel zijn zij een inspiratiebron en voorbeeld voor andere bibliotheekorganisaties.

Coronatijd
In het onderzoek gaf 96% van de ondervraagden aan tevreden te zijn met de medewerkers van KopGroep Bibliotheken. Leden vinden dat zij gastvrij worden ontvangen en goed worden geholpen. Dat leden ook in Coronatijd gebruik konden maken van de bibliotheek, door middel van bijvoorbeeld de afhaalservice, wordt erg gewaardeerd.

Maatschappelijke functie
In de bibliotheek kunnen mensen terecht voor meer dan alleen een boek. Onder de ondervraagden hebben bijvoorbeeld bijna de helft van de senioren en een op de drie alleenstaanden zich minder eenzaam gevoeld door de bibliotheek. De grote waarde van de bibliotheek voor de maatschappij zien leden in de laagdrempeligheid: de bibliotheek is er voor iedereen.

Het beleid van KopGroep Bibliotheken voor de komende jaren zet niet alleen in op het vergroten van leesplezier en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, maar ook op het voorkomen van laaggeletterdheid, het bestrijden van eenzaamheid en het helpen van mensen die de weg dreigen kwijt te raken in de digitale wereld.

Het ledenonderzoek is in het najaar van 2021 uitgevoerd door onderzoekbureau MWM2 in opdracht van organisatie Probiblio.