DEN HELDER - Jeugdzorgaanbieder Parlan organiseert op 21 januari vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst over pleegzorg in de Nieuwe Kerk in Den Helder.

Pleegzorgbegeleider Corinne Louter: "Twee pleeggezinnen uit Den Helder wilden ons helpen om pleegouders te vinden. Zij weten dat er kinderen in Den Helder wachten op een plek in een pleeggezin. Zij nodigden ons uit voor het Kerstival in Den Helder. Daar hebben wij met mensen gepraat over wat pleegzorg is. Veel mensen weten nog niet dat je als pleegouder echt het verschil kan maken in het leven van een kind. Als je bijvoorbeeld twee weekenden per maand een kind opvangt, ontlast je de ouders waardoor het kind misschien toch thuis kan blijven wonen. Hoe mooi is dat?"

Heeft u interesse in pleegzorg? U bent van harte welkom op de informatieavond in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkplein 2 in Den Helder (ingang kerk). Meer informatie vindt u op www.pleegzorgparlan.nl of bel 088-124 00 01.

Landelijke Pleegzorgcampagne
In het najaar startte de campagne openjewereld.nu. Open je wereld is een campagne van Pleegzorg Nederland, de pleegzorg organisaties en gemeenten om meer pleegouders te werven. Ieder jaar zijn er 3500 nieuwe pleegouders nodig om alle kinderen die niet thuis kunnen wonen een stabiele omgeving te bieden. Met Open je wereld.nu probeert Pleegzorg Nederland samen met zorgaanbieders in Nederland om meer mensen te interesseren voor het pleegouderschap, zodat elk kind zo thuis mogelijk kan opgroeien.