DEN HELDER - Op woensdag 7 en donderdag 8 februari 2024 vindt in de Stadshal van theater de Kampanje een uniek Beroepenevent plaats. Dit evenement, georganiseerd door OpKop in samenwerking met de decanen van OSG De Hogeberg, Scholen aan Zee, RSG Wiringherlant, Regius College, VONK en De Pijler, is een essentieel onderdeel van het LOB-programma (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Het initiatief wordt ondersteund door de directies van de betrokken scholen en de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.


Het Beroepenevent is gericht op leerlingen uit het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs die voor een profiel- of vakkenkeuze staan.

Het primaire doel van het Beroepenevent is om jongeren op een interactieve en inspirerende manier te helpen bij het maken van belangrijke keuzes voor hun toekomstige opleiding en beroep. Door ze rechtstreeks te laten kennismaken met een verscheidenheid aan beroepen en sectoren zoals techniek, agri, zorg en welzijn, recreatie en dienstverlening, streeft het evenement ernaar om de leerlingen een realistisch en breed perspectief te bieden op de carrièremogelijkheden in de Kop van Noord-Holland. Dit initiatief speelt een cruciale rol in het versterken van de verbinding tussen het onderwijs en de lokale arbeidsmarkt, en draagt bij aan de ontwikkeling van een goed geïnformeerde en gemotiveerde toekomstige beroepsbevolking. Het evenement is ook een platform voor lokale bedrijven en instellingen om zich te presenteren aan potentieel toekomstig talent, waardoor het een waardevolle bijdrage levert aan de regionale economische ontwikkeling.

Wethouder Maarten Versluis van Hollands Kroon: "Met het Beroepenevenement willen we op een laagdrempelige manier laten zien aan jongeren in de regio dat je in de Kop ontzettend veel leuke beroepen kunt uitoefenen bij unieke organisaties. Het is een win-winsituatie: je werkt aan de bekendheid van werkgevers in de Kop, helpt leerlingen bij het ontdekken van hun talenten en met het vinden van een toekomstig beroep. En mogelijk hier in de regio. Dat is voor ons als overheid van groot belang, om de lokale en regionale economie draaiende te houden."

Speciale uitnodiging voor geïnteresseerden: Op donderdag 8 februari van 17.00 tot 19.30 uur is er gelegenheid voor geïnteresseerden om een kijkje te komen nemen op het event. Werkzoekenden uit de regio kunnen in gesprek gaan met de aanwezige werkgevers en dit biedt een uitstekende kans om de jonge generatie te laten ervaren en inzicht te krijgen in hun interesses en ambities. Geïnteresseerden dienen zich vooraf aan te melden via info@opkop.nl.